viernes, 18 de noviembre de 2011

Laura Pausini a favor de la inmigración con su nueva canción “Bienvenido” // Laura Pausini till förmån för invandring med sin nya låt “Välkommen”

Laura Pausini lanzó su nuevo álbum “Inédito” muy comprometida como siempre con los problemas sociales como la pobreza, la guerra, el rasismo, la inmigración de personas que huyen de sus paices en conflictos armados. El primer sencillo del nuevo álbum se llama “Bienvenido”. //

Laura Pausini släppte sin nya album "Inédito" mycket engagerade som alltid i sociala frågor som fattigdom, krig, rasism, invandring av människor som flyr från sina länder i väpnade konflikter. Den första singeln från nya album heter ”Bienvenido” (Välkommen).

Laura Pausini (1974), nació en Ravena, Italia, es considerada como la artista italiana más internacional, con 10 álbumes de estudio en italiano y 9 en español, vendió más de 50 millones de discos hasta la fecha. Laura no solo canta al amor sino también acerca del racismo, la guerra y la pobreza, entre otras cuestiones sociales. Es una cantante galardonada con múltiples premios nacionales e internacionales. Durante su exitosa carrera artística ganó tres Latin Grammy Awards por Best Female Pop Vocal Album. El 2006 recibió un Grammy Award, siendo la primera artista femenina italiana en ganarlo, despues tres estatuillas del Grammy Latino por Best Latin Pop Album 2005, 2007 y 2009 y muchos más. //

Laura Pausini (1974), föddes i Ravenna, Italien och anses vara den italienska artist mest internationell, med 10 studioalbum på italienska och nio på spanska, har sålt över 50 miljoner album hittills. Laura sjunger inte bara om kärlek utan också om rasism, krig och fattigdom, bland andra samhällsfrågor. Det är en flerfaldigt prisbelönta sångerskan som fick både nationella och internationella priser. Under sin framgångsrika karriär vann tre Latin Grammy Awards för Bästa kvinnliga pop Vocal Album. 2006 fick en Grammy Award, och dermed hon var den första italienska artist som fick priset, sedan hon vann tre Latin Grammy statyetter för Bästa latinska Pop Album 2005, 2007 och 2009 och många mer. //

Tras dos años de ausencia, Laura Pausini ha regresado con un nuevo álbum “Inédito”, el cual escribió en el jardín de la casa de sus padres en Italia y comento que era necesario este descanso para dedicarse a su familia y regresar a sus raices.
Sin duda, éste fue un descanso bien merecido ya que desde hace casi 16 años no había tomado ni un respiro en su apretada agenda musical.
El nuevo álbum “Inédito”, es su onceava producción discográfica. Laura explica que no fue fácil la selección de los temas, ya que escribió cerca de 74, y se decidió por 14 de ellos: " La lírica que encontrarán en mi material es una más evolucionada, pero siempre cercana a mi estilo", dijo Laura.
El primer sencillo de promoción del álbum se llama ”Bienvenido”, el cual Pausini describe como una melodía para las personas que son sinceras: "Va dedicado para todos aquellos que son auténticos, que tienen coraje de mostrarse tal cual son. Muchas veces nos mostramos diferentes porque nos da miedo que nos juzguen o nos critiquen". //

Efter två års frånvaro från scenen, har Laura Pausini återvände med sin nya album "Inédito", hon skrev låten i hennes föräldrars trädgård i Italien och hon kommenterade att pausen var nödvändigt för att ägna sig åt sin familj och återvända till sina rötter .
Ingen tvekan om detta var en välförtjänt vila för att var nästan 16 år som hon inte tagit en paus från sitt hektiska musik schema.
Det nya albumet "Inédito" är den elfte album. Laura förklarar att det var inte lättare att välja låtarna, och att hon skrev 74 texter och beslutat sig för 14 av dem. "Texterna i mitt material har utvecklats, men alltid nära till min stil."
Den första singeln som promotar den nya album heter "Bienvenido” (Välkommen), Pausini beskriver som en melodi för ärliga människor, "är tillägnad till alla som är autentiska, som har visat mod som de är. Många gånger visar vi oss annorlunda eftersom vi befarar att vi blir dömda och får dålig kritik."
//

Desde sus primeros discos, ha hecho gala a menudo de un fuerte compromiso social, por lo que, ante las recientes oleadas de inmigrantes en su país huyendo de los conflictos armados, resulta especialmente pertinente ese "Bienvenido".
"Italia no estaba acostumbrada a recibir extranjeros. Pienso que es justo abrir las puertas a quienes tienen problemas en su tierra. Tenemos que aprender a recibir a los extranjeros, cuidándonos también de que entren personas honestas", señaló Laura.
El video de “Bienvenido” fue filmado en Amsterdam a fines de Julio, fue muy complejo y dificil por la obstaculización de las tomas por un centenar de fotógrafos que interrumpian la filmación, las autoridades holandesas tuvieron que intervenir para restablecer el orden y permitir que el grupo finalice su trabajo junto a Laura. El video esta muy bien elaborado, las imágenes muy tiernas al ritmo de la música que juega con los tiempos, una fotografia hermosa con los colores saturados que resaltan todos los detalles del vestuario, maquillaje y la peluqueria es como una especie de Woodstock de hoy. El director del videoclip fue el italiano Gaetano Morbioli. //


Sedan hennes första skivor, har ofta visade ett starkt socialt engagemang, så att, i de senaste vågorna av invandrare som flyr från sitt land i väpnade konflikter, är särskilt relevant ordet ”Välkommen".
"Italien var inte van vid att ta emot utlänningar. Jag tror att det är rätt att öppna dörrarna för dem som har problem i sitt hemland. Vi måste lära oss att välkomna ärliga utlänningar," sade Laura.
Videon till "Bienvenido" filmades i Amsterdam i slutet av juli, var mycket komplicerat och svårt eftersom hundratal fotografer avbröt inspelningen och de nederländska myndigheterna fick ingripa för att återställa ordningen och låta gruppen slutföra sitt arbete med Laura. Videon är mycket väl förberedd, finna bilder till rytmen av musiken som leker med tiden, vackert fotografi med mättade färger som sticker ut alla detaljer i kostymer, makeup och frisör som ett slags av dagens Woodstock. Videos regisören var italienaren Gaetano Morbioli.
Bienvenido - Laura Pausini - Italia Blood_Dripping

No hay comentarios:

Publicar un comentario