martes, 15 de julio de 2014

Juliana O’Neal estrenó el video de “Pobre perro” y el desarrollo inmoral de la FIFA daña al fútbol // Juliana O’Neals video premiär av ”Pobre perro” och den omoraliska utveckling av FIFA skadar futbollen

Despues de unas semanas muy agitadas por el Mundial de Fútbol ahora volvemos con la cantante Juliana O’Neal merenguera de la República Dominicana, estrenó hace dos dias atras el video de su último sencillo, el merengue ”Pobre Perro”.
Terminado el Mundial de Fútbol con Alemania como ganadora, pero lo que más preocupa por el momento es el desarrollo inmoral de la FIFA que es muy nocivo para el buen fútbol.//

Efter hektiska veckor för VM nu kommer vi tillbaka med den merengue sångerskan Juliana O'Neal från Dominikanska republiken, som släppte för två dagar sedan videon till hennes senaste singel, merenguen "Pobre perro” (Stackars svin).
Efter VM med Tyskland som vinnare, det som oroar mest nu är FIFAs omoraliska utveckling som är mycket skadligt för fotbollen.


La merenguera dominicana Juliana O’Neal, más conocida como “La reina del mambo”, publicó hace dos dias atras el video del merengue “Pobre Perro”, es el segundo sencillo de promoción de su nuevo álbum que no tiene nombre todavia y piensa lanzar este año.
El primer sencillo de promoción es el merengue “No aguanto más”, es una canción que promueve con la Fiscalia del Distrito Nacional de la República Dominicana porque trata sobre la violencia hacia la mujer.
En la promoción del video de ”Pobre Perro”, Juliana O’Neal se proclamó como la intérprete y defensora de la mujer, lo que dice se refleja
en cada una de las canciones de su repertorio, en las que plasma situaciones que se dan en la mujer del mundo de hoy.
Precisó que sus canciones no cuentan con letras depresivas, pues no se ve cantándole al amor y al desamor, por lo que prefiere grabar temas con contenidos importantes para la mujer y dijo: ”Yo no soy feminista, sino pro-mujer. Soy una defensora de la mujer y son muy pocas las canciones de mi repertorio que son de llanto y depresivas, porque lo mío es otra cosa, algunas de estas son reclamos como “Estúpido” (ver video más abajo), “Me engañaste” y ahora “Pobre perro”. //


Dominikanska merengue sångerskan Juliana O'Neal, mer känd som "The Queen of mambo",
publicerade för två dagar sedan videon till marengue "Pobre perro" (Stackars svin) är den andra singeln från hennes nya album som är ännu inte namngiven och planerar för lansering senare i år.
Första PR-singeln är merenguen "No aguanto más” (Jag orkar inte mer) är en låt som främjar tillsammans med Åklagarmyndigheten i Dominikanska republiken, eftersom det handlar om våld mot kvinnor.
Under hennes PR-turné av videon till "Pobre perro" Juliana O'Neal proklamerades som språkrör och kvinnornas försvarare, det hon säger finns relaterade i hennes låtar, där tolkar händelser som uppstår i kvinnornas värld idag.
Hon sade att hennes låtar inte har depressiva texter, kan inte sjunga till kärlek och sorg, så föredrar att sjunga viktiga innehållsfrågor för kvinnor och sade, "Jag är inte feminist men pro-kvinna. Jag är en förespråkare för kvinnor och väldigt få låtar från min repertoar handlar om sorg och depressioner eftersom min grej är en annan sak, en del av dessa påståenden finns i låtarna som "Estúpido" (Idiot) (se video längre ner), "Me engañaste" och nu "Pobre perro".
//

Equivocarse es humano pero estos ejemplos demuestran que la organización de la FIFA que maneja el deporte más popular necesita urgentemente de dirigentes más capaces y honrados porque su desarrollo es muy inmoral que afecta al resultado positivo de las competiciones mundiales. Aqui van unos ejemplos:
No hubo homenaje ni un minuto de silencio por la muerte de Alfredo Di Stefano. Blatter y compañía no sólo no saben nada de fútbol, sino que carecen de la sensibilidad e iniciativa necesaria para honrar a quien la misma FIFA calificó como “el mejor jugador de la historia”.
Como condición para que Brasil fuera sede de la Copa del Mundo, la FIFA obligó a Brasil que ignore sus leyes propias para permitir nuevamente la venta de alcohol en los estadios, algo que fue prohibido por el gobierno brasileño por actos violentos. Y lo peor de todo es que la presión fue para vender su propia cerveza: Budweiser.
Los representantes de FIFA encargados en las canchas durante el mundial se equivocaron terriblemente cuando decidieron no dejar que el hijo del arquero colombiano Faryd Mondragón baje al terreno de juego al final del partido en el que su padre consiguió el récord por el jugador más longevo en participar en copas del Mundo, pero sí dejaron que los hijos de los holandeses Arjen Robben y Robin Van Persie lo hicieran.
Los capos de la FIFA obligan a los países sede del mundial a construir carísimos estadios que son solo usados un par de partidos, luego quedan como elefantes blancos que recuerdan el despilfarro económico. ¿O acaso creen que se usará regularmente un estadio en medio de la Amazonía?
El acuerdo de los capos de la FIFA con los árbitros para que no saquen la tarjeta amarilla en los primeros 45 min. Este ”acuerdo secreto” se puso en marcha y los arbitros que no cumplian con el pácto no iban a ser tomados en cuenta para otros partidos.
La discriminación y el racismo en las canchas de fútbol no es prioridad para la FIFA. Continuamos?…
Felicidades Alemania. Felicidades James Rodriguez goleador del Mundial de Fútbol 2014.
Fue todo el repertorio futbolistico del Brasil de Scolari? Si fue asi el arrogante Escolari nos engañó! Nos vendió, gato por liebre! //


Att fela är mänskligt, men dessa exempel visar att FIFA som hanterar den mest populära sporten, har ett desperat behov av kapabla och ärliga ledare eftersom dess utveckling är mycket omoraliskt som påverkar den positiva resultatet av tävlingarna. Här är några exempel:
Det fanns ingen hyllning eller en tyst minut för Alfredo Di Stefano. Blatter och sina kumpaner kan ingenting om fotboll, och dem saknar den nödvändiga känslighet och initiativ för att hedra personen som själva FIFA beskrivs som "den bästa fotboll spelaren någonsin."
Ett villkor för att Brasilien skulle ha VM var att tvinga Brasilien att ignorera sina egna lagar för att tillåta igen försäljning av alkohol på arenorna, som förbjöds av den brasilianska regeringen för att undvika våld. Och värst av allt, var trycket för att sälja sin egen öl: Budweiser.
FIFAs kontrollanter och ansvariga på arerorna gjorde ett fruktansvärt fel när de beslutade att inte låta sonen till den colombianska målvakten Faryd Mondragon gå ner till arena efter matchen där hans far fick rekordet för den äldsta spelaren att delta i VM, men låt barnen till holländska Arjen Robben och Robin van Persie att göra det.
FIFAs kumpaner tvingar till länderna som ska arrangera VM att bygga dyra arenor som bara används ett par gånger, sedan lämnas som vita elefanter som påminner det ekonomiska slöseriet. Eller tror du att regelbundet ska användas en arena i mitten av Amazonas?
Avtalet av FIFAs kumpaner med domarna att inte ta ut det gula kortet i den första 45 min. Denna "hemlig överenskommelse" satts i gång och domarna som inte följde pakten inte skulle komma i fråga för andra matcher.
Diskriminering och rasism i fotbollen är inte en prioritet för FIFA. Ska fortsätta?...
Grattis Tyskland. Grattis James Rodriguez skyttekung i VM 2014.
Det var hela repertoaren av Scolaris brasiliansk fotboll? Om det stämmer den arrogant Scolari lurade oss! Han sålde oss katt i stället för hare!

POBRE PERRO - JULIANA O'NEAL - DOMINIKANSKA REPUBLIKEN photo VamosArgentina-latinmix_zps38ec2dad.jpg photo fuegolatin_zps6035c373.jpgBlood_Dripping

No hay comentarios:

Publicar un comentario